Zápis do evidence skutečných majitelů

Rádi bychom Vás upozornili na blížící se účinnost zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, která nastane dne 1.6.2021. Ten zpřesňuje některé pojmy, mění způsob zápisu do evidence skutečných majitelů a zavádí přísnější sankce za nesplnění povinností. Zákon ukládá povinnost provést zápis do evidence skutečných majitelů. Pokud tomu tak evidující osoba neučiní, dopouští se… Pokračovat ve čtení Zápis do evidence skutečných majitelů

Dne 18. 8. 2017 byla ve Sbírce zákonů pod č. 258/2017 Sb. publikována novela zákona o advokacii prosazována Českou advokátní komorou. Mezi podstatné změny patří zejména následující:
1. Advokátní koncipient

U advokátních koncipientů se zavádí funkce školitele. Školitelem má nově být dle definice advokát odpovědný za přípravu advokátního koncipienta. Advokát může nyní školit maximálně pět advokátních koncipientů. Advokátní koncipient bude také muset složit nový typ advokátní zkoušky s písemným testem a následně písemnou a ústní zkouškou. Podrobnosti stanoví nový zkušební řád.

2. Navýšení členů kontrolní rady

Advokátní komora může nově zadržet a zajistit knihu o prohlášeních o pravosti podpisu či dočasně zakázat provádění advokátních úschov peněz, cenných papírů a jiného majetku. Novela dále podstatně navyšuje počet členů kontrolní rady z 54 členů na 70.

3. Postih tzv. vinklaření

Významným přínosem pro advokacii je také vítaná úprava postihu neoprávněného poskytování právních služeb (vinklaření).

Novela zákona o advokacii nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017, s výjimkou části věnované bezplatné právní pomoci, která vstupuje v účinnost až od 1. 7. 2018.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle GDPR Nařízení o ochraně osobních údajů

Od května 2018 bude zaveden tzv. pověřenec pro ochranu osobních údajů. Článek se zabývá povinností jmenovat pověřence, jakož i funkcemi a činností této osoby při zpracování osobních údajů. Jmenování pověřence Pověřence pro ochranu osobních údajů musí správce nebo zpracovatel jmenovat v každém z těchto případů: zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt (s určitými… Pokračovat ve čtení Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle GDPR Nařízení o ochraně osobních údajů

Kompenzace za zpožděný let, zrušený let, odepření nástupu na palubu

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 mohou cestující v letecké dopravě žádat kompenzace za zpožděný let, jeho zrušení nebo v případě odepření nástupu na palubu. Jde o paušální náhradu škody cestujícím bez rozdílu o kterého leteckého přepravce se jedná. Vymáhání přímo advokátem V případě, že se Vám při cestě některá z… Pokračovat ve čtení Kompenzace za zpožděný let, zrušený let, odepření nástupu na palubu

Povinnosti advokáta

Povinnosti advokáta Důležité pro advokáta nebo advokátní kancelář je, aby dodržovala základní předpisy, kterými se advokát musí řídit. Již to je prvním znakem, který může odlišovat dobré advokáty od těch horších. Povinnosti, které advokát má při výkonu advokacie mu ukládá zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů a dále stavovské předpisy, zejména… Pokračovat ve čtení Povinnosti advokáta