Kompenzace za zpožděný let, zrušený let, odepření nástupu na palubu

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 mohou cestující v letecké dopravě žádat kompenzace za zpožděný let, jeho zrušení nebo v případě odepření nástupu na palubu. Jde o paušální náhradu škody cestujícím bez rozdílu o kterého leteckého přepravce se jedná.

Vymáhání přímo advokátem

V případě, že se Vám při cestě některá z těchto událostí přihodí, můžete neprodleně zahájit další kroky k tomu, aby Vám byly veškeré s tím spojené nepříjemnosti řádně leteckým přepravcem kompenzovány, a to v plné výši.
Můj let měl zpoždění, byl mi odepřen přístup na palubu, můj let byl zrušen. Jak mám dále postupovat?

Napište nám Vaše jméno a příjmení a údaje o letu (čas a místo odletu a místo příletu, kód letu, leteckou společnost, popřípadě další podrobnosti) a my se s Vámi spojíme, abychom probrali další kroky. Po Vašem souhlasu se naši specialisté pustí do získání kompenzace.

Jaká je výše kompenzace, kterou mohu získat?

Kompenzace se hradí v závislosti na vzdálenosti ve výši:

  1. 250 EUR u všech letů o délce nejvýše 1500 kilometrů;
  2. 400 EUR u všech letů ve Společenství delších než 1500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů;
  3. 600 EUR u všech letů nespadajících pod písmeno a) nebo b).
Jaké podmínky musí být u cestujícího splněny?

Cestující musí mít potvrzenou rezervaci pro dotčený zpožděný let. Rezervací se rozumí skutečnost, že cestující má letenku nebo jiný důkaz, který udává, že rezervace byla leteckým dopravcem nebo provozovatelem souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy přijata a evidována.

Nařízení se vztahuje na cestující odlétající z letiště EU a na cestující odlétající z území třetí země a přilétající na letiště v EU, pokud neobdrželi náhradu nebo odškodnění a nebyla jim poskytnuta pomoc v této třetí zemi a pokud je provozující letecký dopravce dopravcem EU.

Kdy se let považuje za zpožděný?

Kompenzace přichází v úvahu v případě, že let bude oproti plánovanému času odletu zpožděn:

  1. o dvě hodiny nebo více v případě letů o délce nejvýše 1500 kilometrů, nebo
  2. o tři hodiny nebo více v případě všech letů ve Společenství delších než 1500 kilometrů a všech ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů, nebo
  3. o čtyři hodiny nebo více v případě všech letů nespadajících pod písmeno a) nebo b)
Co dělat v případě odepření nástupu na palubu?

Kromě zpoždění letu či jeho zrušení se také často setkáváme s tím, že provozující letecký dopravce vyzve nejprve dobrovolníky k odstoupení od jejich rezervací za náhradu. Jestliže se nepřihlásí dostatečný počet dobrovolníků k tomu, aby zbývající cestující s rezervacemi mohli nastoupit let, může provozující letecký dopravce odepřít cestujícím nástup na palubu proti jejich vůli. Jestliže je nástup na palubu odepřen cestujícím proti jejich vůli, provozující letecký dopravce je neprodleně odškodní. Postupuje se obdobně jako u zpožděného letu.

Musím něco hradit předem?

Ne, odměna 20% se hradí teprve z vymožené kompenzace, nikoliv předem.

 


V případě, že splňujete výše uvedené podmínky, je naše advokátní kancelář připravena na základě plné moci vymáhat veškeré nároky, které Vám v důsledku zpožděného letu vznikly. Snažíme se o to, abyste byli celým procesem co nejméně zatíženi, a tak je proces vymáhání kompenzace za zpožděný let minimální na Váš čas.

Napište nám a my se Vám ozveme s dalšími informacemi.