JUDr. Tomáš Pavelec

Advokát Pavelec

JUDr. Tomáš Pavelec získal doktorský titul na Univerzitě Karlově v Praze. Ze zahraničních zkušeností může čerpat například ze studia na Univerzitě v Salzburku. Advokacii vykonával v předních českých a mezinárodních advokátních kancelářích a je zkušeným advokátem působícím na území České republiky. Mluví česky, anglicky, německy a slovensky.

Specializuje se zejména na oblast sporné agendy, kde zastupuje podnikatele ve sporech o dílo a vad staveb,vlastníky nemovitostí ve věcech spojených s tímto vlastnictvím, leasingové společnosti při uplatňování nároků z titulu finančního a operativního leasingu, zaměstnavatele, zdravotnická zařízení, vůči kterým byly vzneseny nároky z titulu újmy na zdraví a další subjekty. Věnuje se také soudním sporům v oblasti ochrany osobnosti a zásahům do pověsti právnických osob a sporům v oblasti stavebnictví.

V oblasti insolvencí a restrukturalizací se specializuje zejména na zastupování věřitelů v insolvenčních řízeních, uplatňování jejich pohledávek, popěrnými úkony, incidenčními spory či spory týkající se rozsahu majetkové podstaty.

V oblasti sportovního práva zastupuje sportovní kluby a sportovce ve věcech náhrady újmy na zdraví, svazových sporech, či otázkách dopingu. Kromě toho se věnuje také záležitostem týkajícím se reklamy a sponzorské činnosti a dalším záležitostem spojeným s výkonem činnosti sportovních klubů.

Realizované projekty:

 • poradenství významné mezinárodní leasingové společnosti při uplatňování nároků z titulu leasingových smluv a v oblasti přípravy smluvní dokumentace
 • poradenství rakouské IT společnosti při expanzi podnikání do České republiky
 • zastupování české společnosti ve squeeze-outovém sporu proti minoritním akcionářům
 • uplatnění nároků ve stovkách miliónů korun z titulu autorskoprávní odměny za dodaný software
 • zastupování významné české banky ve sporu o investiční projekt
 • zastupování městské části v soudním sporu o výstavbu administrativní budovy
 • poradenství přepravní společnosti ve věcech mezinárodní automobilové přepravy
 • poradenství soukromým investorům při koupi a správě nemovitostí
 • poradenství světovému výrobci obuvi při ochraně a vymáhání jeho práv duševního vlastnictví
 • poradenství mezinárodní hotelové síti v otázkách spojených s provozováním hotelů a ve věcech zaměstnaneckých
  poradenství americké finanční skupině při zakládání a financování start-upů v České republice
 • poradenství výrobci automobilových součástek při přípravě smluvní dokumentace

Tomáš Pavelec je členem v organizacích:

 • Česká advokátní komora