Postup SVJ při prodeji jednotky vlastníka poskytujícího krátkodobé ubytování typu Airbnb

Novela občanského zákoníku poskytuje od 1. července 2020 novou zbraň SVJ proti rušitelům v domě, když zavádí možnost domáhat se u soudu prodeje jednotky toho vlastníka, který omezuje nebo znemožňuje výkon práv ostatních vlastníků. Konkrétně § 1184 OZ stanovuje, že na návrh osoby odpovědné za správu domu může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který… Pokračovat ve čtení Postup SVJ při prodeji jednotky vlastníka poskytujícího krátkodobé ubytování typu Airbnb