JUDr. Tomáš Pavelec, advokát v Praze

Archiv štítku: bytové jednotky

Novela občanského zákoníku poskytuje od 1. července 2020 novou zbraň SVJ proti rušitelům v domě, když zavádí možnost domáhat se u soudu prodeje jednotky toho vlastníka, který omezuje nebo znemožňuje výkon práv ostatních vlastníků. Konkrétně § 1184 OZ stanovuje, že na návrh osoby odpovědné za správu domu může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který i přes písemnou výstrahu osoby odpovědné za správu domu porušuje své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek. Výstraha musí obsahovat: důvod jejího udělení, upozornění na možnost podání návrhu na nařízení prodeje jednotky a výzvu, aby se vlastník porušování povinností zdržel, popřípadě aby následky porušování povinností odstranil a lhůtu do kdy tak má vlastník učinit. K nápravě má vlastník lhůtu nejméně 30 dnů, popřípadě jinou přiměřenou lhůtu uvedenou ve výstraze. Vlastníci jednotek se tak budou moci domoci prodeje jednotky toho vlastníka, který podstatným způsobem omezuje ostatní vlastníky v domě, pokud svůj souhlas s takovou…

Čtěte více

1/1
JUDr. Tomáš Pavelec, advokát v Praze