JUDr. Tomáš Pavelec, advokát v Praze

Archiv štítku: dílo

Snížení ceny díla o hodnotu pozastávky při úpadku zhotovitele Byla řešena otázka, zda si objednatel na základě smluvního ujednání se zhotovitelem může snížit cenu díla o hodnotu pozastávky v okamžiku, kdy vůči zhotoviteli byl prohlášen v úpadek. S ohledem na zásady stanovené insolvenčním zákonem se vedly diskuse, zda tento postup neznamená určité zvýhodnění objednatele oproti jiným dlužníkovým věřitelům, když objednatel není nucen zadržovanou výši pozastávky poskytnout ve prospěch majetkové podstaty. Co jsou pozastávky Pozastávkou (zádržným) se rozumí dohodou stran určená část ceny díla, která je hrazena, za splnění určitých podmínek. Typicky k úhradě pozastávky dochází v několika částech, obvykle po provedení díla a odstranění případných vad a nedodělků a dále ve sjednaném rozsahu po uplynutí záruční doby a odstranění záručních vad, které se na díle v době trvání záruční doby vyskytly. Pozastávka bývá někdy vyplacena také, je-li nahrazena bankovní zárukou. Pozastávka tedy v určitém smyslu chrání objednatele díla a zajišťuje, aby byl zhotovitel…

Čtěte více

1/1
JUDr. Tomáš Pavelec, advokát v Praze