JUDr. Tomáš Pavelec, advokát v Praze

Archiv štítku: leasing

Přepis prezentace: LEASINGOVÁ SMLOUVA A FORMY LEASINGU  neexistuje ustanovení upravující leasingovou smlouvu – smlouva nepojmenovaná (inominátní) dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  zpravidla smlouva, VOP, pojištění, splátkový kalendář (daňový doklad)  při podpisu ručení se doporučuji úředně ověřený podpis (odpadají problémy s dokazováním)  Nejčastější druhy leasingu:  operativní leasing, zpětný leasing a finanční leasing. LEASINGOVÁ SMLOUVA A FORMY LEASINGU  Operativní leasing je dočasné poskytnutí předmětu leasingu leasingovému nájemci. Svou charakteristikou se podobá spíše nájmu,  nezakládá leasingovému nájemci právo na převod vlastnického práva jeho koupí.  Leasingový nájemce hradí rozdíl mezi pořizovací hodnotou a zůstatkovou hodnotou. Leasingový nájemce tak předmět leasingu užívá, zatímco leasingový pronajímatel zabezpečuje provozuschopnost předmětu leasingu. Na leasingového nájemce tak nepřechází některá nebo všechna rizika spojená s vlastnictvím předmětu leasingu.  U zpětného leasingu je dodavatelem předmětu leasingu leasingový nájemce. Jeho hlavním účelem je snižování nákladů podniků, uvolňování vázaného kapitálu apod. LEASINGOVÁ SMLOUVA A FORMY LEASINGU FINANČNÍ…

Čtěte více

1/1
JUDr. Tomáš Pavelec, advokát v Praze