JUDr. Tomáš Pavelec, advokát v Praze

Archiv štítku: oz

Pokud vlastníte nemovitost, možná jste dostali od nájemce návrh k jednání o smlouvě nájemní, kdy se nájemce snaží využít ust. § 1764 až 1766 OZ a domoci se jiných podmínek smlouvy. Tato „rada“ se mnohokrát vyrojila v různých příspěvcích na internetu. Z mého pohledu se ale tato ustanovení na pokles zákazníků nájemce neuplatní. Proč Vaší investici neohrozí návrh nájemce na jednání o nájemní smlouvě, který nyní z různých důvodů není schopen platit? Podstatná změna okolností Následky podstatné změny okolností, za kterých došlo k uzavření smlouvy, jsou upraveny v ustanoveních § 1764 až § 1766 OZ, která předvídají proměnlivost práv a povinností vyplývajících ze závazkových vztahů, a pouze výjimečně proto tato ustanovení připouští uplatnění zásady změny poměrů. Avšak před aplikací těchto ustanovení má přednost autonomie smluvní vůle stran, kterou je nutné respektovat a zpravidla nelze do ní zasáhnout ani ji nahradit. Proto v zásadě tedy nelze zasahovat do ujednání smluvních stran. Zejména nelze zasahovat do ujednání stran…

Čtěte více

1/1
JUDr. Tomáš Pavelec, advokát v Praze