Archiv štítku: statutární orgán

V článku se zabýváme, co se rozumí pod pojmem péče řádného hospodáře a jaké jsou důsledky, není-li péče řádného hospodáře členem voleného orgánu dodržena. S právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014 se zpřísnily pravidla pro jednání členů volených orgánů včetně orgánů statutárních a klade se větší důraz na péči řádného hospodáře a odpovědnost člena statutárního orgánu, zejména odpovědnost jednatele, odpovědnost představenstva či odpovědnost dozorčí rady. Snad asi největší změny doznala odpovědnost statutárního orgánu za úpadek obchodní korporace, a to zejména v souvislosti se snížením povinné výše základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným až na 1,- Kč. Více se tedy přenesl účel základního kapitálu na odpovědnost člena statutárního orgánu, jehož jednání by mohlo vést až k úpadku. Péče řádného hospodáře a podnikatelský úsudek Dřívější právní úprava v § 194 obchodního zákoníku stanovovala odpovědnost členů představenstva tak, že členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Současně…

Čtěte více (Anglicky)

1/1