JUDr. Tomáš Pavelec, advokát v Praze

Archiv štítku: svěřenský správce

Czech trust services

Svěřenský fond je forma správy majetku. Svěřenský fond vzniká vyčleněním určitého majetku z vlastnictví zakladatele a stává se majetkem na původním vlastníkovi nezávislým. Založením svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku a svěřenský správce je povinen ujmout se tohoto majetku a jeho správy. Při založení svěřenského fondu zakladatel svěřenského fondu určí beneficienta, tedy osobu, které je majetek určen, nastanou-li podmínky stanovené zakladatelem (např. uplynutím doby, dosažení určitého věku beneficienta, absolvování vysoké školy, apod.). Svěřenský správce Během doby trvání svěřenského fondu majetek spravuje a drží svěřenský správce jmenovaný zakladatelem. Svěřenský správce je povinen pečovat o majetek ve svěřenském fondu. Jde o tzv. správu cizího majetku. Díky tomuto je majetek chráněn před beneficientovými věřiteli, a tím může i mezigeneračně naplňovat záměry zakladatele. Svěřenský správce vždy uvádí, že jedná nikoli za sebe, ale za svěřenský fond, jakožto svěřenský správce. Založení svěřenského fondu Založení svěřenského fondu probíhá přijetím statutu ve formě veřejné…

Čtěte více

1/1
JUDr. Tomáš Pavelec, advokát v Praze