JUDr. Tomáš Pavelec, advokát v Praze

Archiv štítku: věřitel

Přihlášení pohledávky Pokud Váš dlužník čelí insolvenčnímu řízení, které se povinně zveřejňuje v insolvenčním rejstříku, je na věřiteli, aby zajistil své řádné přihlášení tím, že podá přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení. Přihlášení je nutné provést jak u pohledávky nevymáhané, tak u pohledávky, o které je již vedeno civilní soudní řízení pod nějakou spisovou značkou, a to vždy u insolvenčního soudu. Pouze přihlášený věřitel se účastní insolvenčního řízení. Přihláška pohledávky se podává vždy na formuláři k insolvenčnímu soudu a spisové značce, pod kterým je konkrétní insolvenční řízení vůči dlužníkovi vedeno. Lhůta pro přihlášení Přihlášku pohledávky je možné podat až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím soudu o úpadku. Jinak k ní nebude v insolvenčním řízení přihlíženo. Po uplynutí lhůty k přihlášení nelze také měnit důvody pohledávky uvedené v přihlášce (např. že pohledávka byla přihlášena z titulu zápůjčky, později věřitel bude tvrdit, že vznikla. Skutečnosti uvedené v přihlášce Při zodpovězení otázky, jak podat přihlášku pohledávky do insolvence vůči dlužníkovi, je třeba…

Čtěte více

1/1
JUDr. Tomáš Pavelec, advokát v Praze